Enfo enpòtan :

1- Ayiti Estatistik (done)

Si’w Bezwen enfòmasyon estatistik sou Ayiti oubyen sou nenpòt lot peyi pou’w fè devwa ou byen rechèh. Klike sou lyen sa : Ayiti Estatistik

2- Aprann AI gratis

Fondasyon Mark Cuban ak “A.I. For Anyone” ap ofri yon fòmasyon gratis sou AI pandan 60 minit jou kap 15 avril la. Si sa enterese’w kouri al anrejistre —> bit.ly/ai-in-60!

Men lyen an : bit.ly/ai-in-60!
©2020 Berkhos Consulting— All rights reserved.