5.00(1)

DeFi sou BSC – Pi bon fason pou’w fè lajan’w travay pou ou

 • by gilbert
 • Course level: Intermediate
 • Duration 40h
 • Total Enrolled 7
 • Last Update April 23, 2022

Description

Èske w te konnen ke ou ka touche revni pasif pandan w ap dòmi ak kripto’w yo?

Èske w te konnen ke ou ke gen kote ki peye’w pou prete lajan nan men yo?  

Enben Kou DeFi  sa pral moutre ou ki jan yo jwi tout avantaj sa yo. 

Epi pa enkyete,  Se pa pagay ki difisil. Ou jis bezwen pran tan’w pou aprann teknik yo. Se sak fè nou fè a ki gen teori, pratik epi kèk ti quiz pou mete’w alèz.

Majorite jou a, ap Pratik  kote ke nou nou ap fè sa nou di yo devan’w. Konsa wap gen chaj fè yo tou ansanm ak nou epi epi wè benefis yo.

Objektif kou a se pou pèmèt ou metrize teknik yo, epi wap kapab devlope strateji.

Pifò moun ki kòmanse mal komanse paske yo jis antre nan achte vann san konprann fondamantal yo. Nan kou saa nou baw teknik yo ak fondamantal yo ki ap edew pou fe menm sa nou fe yo epi vini ak estraji paw tou.

Pa egzanmp:

 • Ki sa ki staking?
 • eske li bon envestisman an pou ou?
 • Ki kote ou ka stake?
 • Ki wallet pou w itilize?
 • Kisa wap bezwen pou w kòmanse stake?
 • Kòman ou kapab jwenn lajan prete?
 • Ki risk ki genyen ladan l?

Pifò moun ki antre nan Defi san konprann pèdi lajan olye yo genyen….(malgre yo ta sipoze genyen) paske yo pa konnen ounbyen pa respekte règ jwèt la.  Se konsa, objektif la nan kou sa a se aprann ou jere risk yo pouw tou jou genyen nan DeFI, kòman pouw jere benefis ke w genyen yo pou w pa pèdi yo ankò.

Se tout sa yo ak anpil ankò, ke w’ap jwenn nan kou a. Non sèlman wap konn kijan pou’w fè lajan’w travay pou ou. Wap konn kijan pouw jere lajan saa pou l pèdi ankò.

Rejwenn gwoup telegram kou an pou’w poze kesyon  https://t.me/joinchat/ypHnyh9RnOw5YjJl

 

What Will I Learn?

 • Kisa Ki DeFI ?
 • Ki sa ki staking ak ki jan ou ka fè lajan'w travay pou ou nan staking
 • Kijan 'w ka prete oubyen prete moun lajan.
 • Benefis ak risk lè patisipe a nan DeFI, Epi kijan pou jere risk yo.
 • Ki wallet, platfom ki pi bon pou chak sa ke nou so site anlè yo

Topics for this course

32 Lessons40h

Modil 1 : Entwodiksyon

Mesaj Coach la00:20:00
Anvan’w kòmanse kou a…00:59:00

Modil 2: Kisa DeFI la? Kisa ki Revni pasif la?

Modil 3: DeFi sou Binance Smart Chain (BSC)

Modil 4 : Kijan poum fè lajan travay pou mwen sou BSC a?

Modil 5 : Kisa pou m fè sou DeFi la pou’m kòmanse fè revni pasif ?

Modil 6 : Fen kou an – Experyans pam sou DeFI

Remèsiman ak Bonis : Live Coaching class – Vini ak tout kesyon’w

About the instructor

5.00 (2 ratings)

5 Courses

35 students

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Mw aprann anpilll bagay keum pat konnen??mèsi pou kou a

$100.00

Requirements

 • Yon "smartphone" oubyen yon odinatè ki gen entènèt .
 • Yon gwo anvi pou'w an aprann plis sou kripto
 • Pasyans, disiplin ak volonte pou aplike teknik yo epi pou w touche revni pasif yo.

Target Audience

 • Nenpòt moun ki posede kèk kripto e ki ta renmen touche kèk revni adisyonèl
 • Moun sa yo ki ou vle aprann plis sou kòman pou envesti nan kripto
 • Nenpòt ki moun ki tande pale de DeFi, ki ta renmen jwi avantaj li yo .
©2020 Berkhos Consulting— All rights reserved.