🤖 AI pou tout moun: Byen Pozisyone avni w ak Teknoloji 🤖

Categories: AI
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

🤖 AI pou tout moun: Pozyone avni w byen ak Teknoloji 🤖

Ou tande pale de AI , pavre? ou tande ke li pran fe anpil moun pedi job yo pa vre ? Ou pa bezwen pè Pran bonè , vin Dekouvri sekrè Entelijans  atifisyèl.

Vinn aprann kijan pou w itilize chak jou nan lavi w  e menm kijan w ka fè lajan ak li .  Nan “AI pou tout moun”, nou ekspoze fòs mòtè AI modèn: Chat-GPT, BARD, ak CLAUDE. wap Jwenn eksperyans pratik, epi aprann kijan sa yo zouti ka revolisyonnen aktivite chak jou ou yo. Pa jis  ret tann teknoloji a rive sou ou . adapte w ak avni. Metrize l epi wap alèz.  Plonje nan kounye a epi fè AI tounen chwal batay ou apati de jodia ! 🌟💡

Show More

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?